Organizator

O firmie

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Żyrardów” istnieje na ryku usług budowlanych od 2007 roku.

 

Firma obrała trzy wiodące kierunki usług budowlanych i są to:

  • W zakresie ROBÓT HYDROTECHNICZNYCH: kompleksowe odwodnienia wykopów budowlanych i zabezpieczenia wykopów budowlanych

  • W zakresie OCHRONY ŚRODOWISKA: rekultywacje składowisk odpadów oraz terenów zdegradowanych

  • W ZAKRESIE ROBÓT ZIEMNYCH I INSTALACYJNYCH: wykopy, nasypy, makroniwelacja, wzmacnianie podłoża, sieci zewnętrzne na terenach inwestycyjnych.

Firma PRI Żyrardów posiada własny sprzęt w tym również środki transportu do przewozu maszyn ciężkich oraz niezbędną wiedzę i wykwalifikowaną kadrę do wykonania w/w zadań.

Od początku prowadzenia działalności daliśmy się poznać, jako solidny wykonawca w/w prac na licznych realizacjach budowlanych.

Odwodnienia i zabezpieczenia wykopów budowlanych

Wykonujemy kompleksowe odwodnienia wykopów budowlanych oraz ich zabezpieczenia. W zależności od panujących warunków wodno-gruntowych jesteśmy wstanie…

Ochrona środowiska

Wykonujemy prace związane z ochroną środowiska, budujemy i rekultywujemy składowiska. Staramy się dbać o otaczające daną inwestycję środowisko...

Roboty ziemne i instalacyjne

Wykonujemy roboty ziemne i instalacyjne na terenach inwestycyjnych. W swojej ofercie świadczymy usługi budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę…

W swojej pracy korzystamy ze sprzętu najlepszych marek

pompy1
Pompy2