Organizator

Ochrona środowiska

Wykonujemy prace związane z ochroną środowiska, budujemy, zamykamy i rekultywujemy składowiska. Staramy się na każdym kroku dbać o otaczające daną inwestycję środowisko, dbając o każdy szczegół powierzonej nam pracy...

Oferta ogólna:

 • Budowanie nowych kwater składowisk odpadów

 • Zamykanie kwater składowisk odpadów

 • Rekultywacje składowisk odpadów

 • Rekultywacje terenów zdegradowanych

Szczegółowo:

 • Roboty ziemne związane z ochroną środowiska

 • Uszczelnianie kwater matami bentonitowymi

 • Budowa urządzeń melioracyjnych, drenaże, rowy, zbiorniki, itp.

 • Wykonywanie rekultywacji biologicznej, wykonywanie warstwy nieprzepuszczalnej i odsączającej, wykonywanie warstwy z ziemi urodzajnej.

 • Budowa dróg technologicznych

 • Wykonywanie przesłon przeciwfiltracyjncyh

 • Sadzenie drzew i krzewów i ich nawożenie

Odwodnienia i zabezpieczenia wykopów budowlanych

Wykonujemy kompleksowe odwodnienia wykopów budowlanych oraz ich zabezpieczenia. W zależności od panujących warunków wodno-gruntowych jesteśmy wstanie…

Ochrona środowiska

Wykonujemy prace związane z ochroną środowiska, budujemy i rekultywujemy składowiska. Staramy się dbać o otaczające daną inwestycję środowisko...

Roboty ziemne i instalacyjne

Wykonujemy roboty ziemne i instalacyjne na terenach inwestycyjnych. W swojej ofercie świadczymy usługi budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę…

W swojej pracy korzystamy ze sprzętu najlepszych marek

pompy1
Pompy2