Organizator

Pozostałe roboty budowlane

Pozostałe roboty budowlane prowadzimy na terenach inwestycyjnych i przemysłowych:

  • Roboty ziemne (nasypy, wykopy, makroniwelacja)

  • Wzmacnianie podłoża gruntowego poprzez jego stabilizację (cementem, wapnem, popiołem)

  • Sieci zewnętrzne (wod-kan, urządzenia melioracyjne, kolektory, przepusty)

  • Roboty drogowe (podbudowa, stabilizacja gruntu, drogi technologiczne z płyt MON, nawierzchnie z kostki betonowej, granitowej i betonu asfaltowego)

Odwodnienia i zabezpieczenia wykopów budowlanych

Wykonujemy kompleksowe odwodnienia wykopów budowlanych oraz ich zabezpieczenia. W zależności od panujących warunków wodno-gruntowych jesteśmy wstanie…

Ochrona środowiska

Wykonujemy prace związane z ochroną środowiska, budujemy i rekultywujemy składowiska. Staramy się dbać o otaczające daną inwestycję środowisko...

Roboty ziemne i instalacyjne

Wykonujemy roboty ziemne i instalacyjne na terenach inwestycyjnych. W swojej ofercie świadczymy usługi budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę…

W swojej pracy korzystamy ze sprzętu najlepszych marek

pompy1
Pompy2