Organizator

Roboty ziemne i instalacyjne

Wykonujemy roboty ziemne i instalacyjne na terenach inwestycyjnych. W swojej ofercie świadczymy usługi budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę…

Sieci zewnętrzne:

 • wod-kan

 • urządzenia mielioracyjne

 • kolektory burzowe

 • przepusty

 • drenaże

 • inne sieci

Roboty ziemne

 • wykopy, nasypy

 • makroniwelacja terenu

 • wzmacnianie podłoża gruntowego

 • stabilizacja gruntu cementem wapnem, popiołem itp.

Roboty drogowe:

 • nawierzchnie z kostki granitowej

 • brukowej

 • betonu asfaltowego

 • drogi technologiczne

Odwodnienia i zabezpieczenia wykopów budowlanych

Wykonujemy kompleksowe odwodnienia wykopów budowlanych oraz ich zabezpieczenia. W zależności od panujących warunków wodno-gruntowych jesteśmy wstanie…

Ochrona środowiska

Wykonujemy prace związane z ochroną środowiska, budujemy i rekultywujemy składowiska. Staramy się dbać o otaczające daną inwestycję środowisko...

Roboty ziemne i instalacyjne

Wykonujemy roboty ziemne i instalacyjne na terenach inwestycyjnych. W swojej ofercie świadczymy usługi budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę…

W swojej pracy korzystamy ze sprzętu najlepszych marek

pompy1
Pompy2