Czy składowiska odpadów mogą podlegać rekultywacji?

Składowiska odpadów, ze względu na toksyczne, zalegające w nich nieczystości, stanowią poważne zagrożenie dla środowiska.

Rozkładające się w nich odpady mogą doprowadzić nawet do jego skażenia, a tym samym do zanieczyszczenia między innymi wód gruntowych czy powietrza. Dlatego od wielu lat przeprowadza się rekultywacje składowisk odpadów oraz zagospodarowuje ich tereny. Przebieg rekultywacji zależeć będzie od wielu czynników, w tym od:

  • planowanego późniejszego wykorzystania obszaru składowiska,
  • rodzaju składowanych  na nim odpadów,
  • formy składowiska,
  • lokalizacji składowiska.

Warto także pamiętać, że przez 50 lat od zamknięcia składowiska nie wolno na nim wznosić obiektów budowlanych, wykonywać wykopów, instalacji nadziemnych oraz podziemnych. Najczęściej składowiska obsiewa się trawą, drzewami i krzewami. Więcej o rekultywacji składowisk odpadów znajdziesz w naszym wpisie.

W jakim celu przeprowadza się rekultywacje?

Rekultywację składowisk odpadów przeprowadza się, aby przyspieszyć procesy przemian biochemicznych w składowisku, przy zapewnieniu jednoczesnego, maksymalnego bezpieczeństwa dla środowiska. Przeprowadzane w ramach rekultywacji zabiegi techniczne, agrotechniczne i uprawowe  minimalizują zagrożenie, uszczelniając niebezpieczne złoża odpadów warstwą słabo przepuszczalną oraz roślinnością. Ważne będzie również odpowiednie ukształtowanie bryły składowiska, stworzenie systemu odprowadzenia wód opadowych przechwytywania wód opadowych i roztopowych.

Jakie dwa zasadnicze etapy rekultywacji składowisk odpadów można wyróżnić?

Oferowana przez nas rekultywacja składowisk odpadów przebiega w dwóch etapach: pierwszym jest rekultywacja techniczna, drugim biologiczna. W ramach rekultywacji technicznej przeprowadzamy działania, zmierzające do odpowiedniego ukształtowania bryły składowiska oraz nachylenia skarp, dzięki któremu powstaną optymalne warunki spływu powierzchniowego wód opadowych. Kształtowanie bryły składowiska odbywa się przede wszystkim poprzez nawożenie na składowisko dodatkowych mas ziemnych oraz przemieszczenie odpadów.

Rekultywacja biologiczna polega natomiast na biologicznej zabudowie składowiska, mającej na celu zabezpieczenie jego stabilności. Obudowuje się zatem zbocza, chroniąc je przed erozją oraz obsadza się je roślinnością. W ramach biologicznej rekultywacji składowisk oferujemy mechaniczną uprawę gruntu, nawożenie mineralne, wprowadzanie mieszanek próchniczych, sadzenie drzew, krzewów oraz wykonanie warstwy nieprzepuszczalnej, odsączającej i warstwy z ziemi urodzajnej. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.