Czym różni się trwałe odwadnianie wykopów od tymczasowego?

Woda w wykopie może być źródłem poważnych problemów zarówno na etapie budowy, jak i podczas późniejszej eksploatacji budynku. Z tego powodu niezwykle istotnym zadaniem, jakie stoi przed każdym inwestorem czy wykonawcą jest odwodnienie wykopu. Z naszego tekstu dowiesz się, czym się różni trwałe odwodnienie wykopu od odwodnienia tymczasowego.

Dlaczego w wykopie zbiera się woda?

Istnieją dwie podstawowe przyczyny zbierania się wody w wykopie. Pierwszą z nich są obfite opady lub też roztopy, drugą zaś wysoki poziom wód gruntowych wokół wykopu. Woda na dnie wykopu może pojawić się pod ciśnieniem - zawieszona lub ustabilizowana. Niezależnie od przyczyny jest ona niebezpieczna dla całej inwestycji i może znacznie utrudnić prowadzenie prac. Jeśli nie zadba się o osuszenie terenu, woda zawilgoci ściany fundamentowe, co w przyszłości może prowadzić do ich zagrzybienia i powstawania pleśni w pomieszczeniach, a to z kolei może mieć groźne konsekwencje dla zdrowia. Z tego powodu odwadnianie wykopów jest ważnym etapem większości prac budowlanych. 

Podstawowe rodzaje odwodnień

Najważniejszym założeniem przy obniżaniu poziomu wód gruntowych jest działanie, które nie naruszy struktury gruntu. W celu osiągnięcia najwyższej efektywności w odprowadzaniu wód gruntowych i opadowych, należy dostosować rodzaj prac do wyników przeprowadzonych badań, które powinny określać m.in.: przepuszczalność oraz układ w poziomie i w pionie poszczególnych warstw gruntu, kształt i głębokość wykopu, istniejące na danym terenie warunki wodne, a także szybkość wykonania wykopu.

Do podstawowych rodzajów odwodnień wykopów należą odwodnienia trwałe i tymczasowe. Pierwsze z nich wpływają na warunki wodne i wymagają pozwolenia. Na ogół wiążą się z przebudową melioracji, są zatem regulowane przepisami określonymi przez Wody Polskie. Aby je przeprowadzić, konieczne jest pozwolenie wraz z operatem oraz odbiorem po zakończeniu prac. Jeśli zaś chodzi o odwodnienia tymczasowe, nie wymagają one pozwoleń, ponieważ nie wypływają na warunki wodne. Najczęściej woda jest rozsączana po nieużytkowanej części działki w sposób nie oddziaływujący na tereny sąsiednie.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.