Drenaże próżniowe bez tajemnic

Drenaże próżniowe są, obok odwodnień powierzchniowych, zestawów igłofiltrowych oraz studni depresyjnych i chłonnych, jedną z metod usuwania wody z wykopów, położonych poniżej zwierciadła wody gruntowej. Więcej o nich w naszym wpisie.

Czym jest drenaż próżniowy?

Drenaż próżniowy stanowi połączenie drenażu pionowego i liniowego. W technologii tej dreny pionowe układane są jednocześnie z drenami poziomymi, w odległości od jednego do dwóch metrów względem siebie. Drenaż liniowy natomiast układany jest między metrem a dwoma pod powierzchnią nasypanego obciążenia, a następnie podłączany jest do pompy próżniowej, montowanej na nasypie. Dzięki geomembranie umieszczonej nad drenem, do jego wnętrza nie przedostają się powietrze i woda opadowa.

Jak zakłada się drenaż próżniowy?

Podczas układania drenażu próżniowego, dreny poziome układa się maszynowo. Frezarka gąsienicowa formuje szczelinę w gruncie i wprowadza do niej dren zamknięty. Za pionową warstwę filtracyjną służy materiał z wykopu lub specjalne kruszywo filtracyjne. Kolejnym etapem układania drenażu próżniowego jest rozprowadzenie drenów oraz podłączenie do końcówki wyjścia instalacji pompy suwakowej. Ma ona za zadanie wytworzenie podciśnienia, dzięki któremu zasysa wodę gruntową do wewnątrz drenażu i obniża tym samym jej stan w gruncie. Następnie woda zostaje wyprowadzona na zewnątrz. Dzięki stosowanej przez nas technice układania drenaży próżniowych zachowane zostają spadki w części roboczej wykopu. W efekcie zasięg oddziaływania leja depresji zmniejsza się poza odwadnianym obszarem.

Jakie są zalety drenaży próżniowych?

Oferowane przez naszą firmę drenaże próżniowe instaluje się bardzo szybko, bez konieczności kopania podłoża oraz dostarczania wypełnień drenów. Można montować je nawet na bardzo dużych głębokościach. Drenaże próżniowe nie łączą się ponadto z formacjami wodonośnymi i obniżają ciśnienie wody porowej, dzięki czemu nie następuje niestabilność gruntu, wywołana parciem wód infiltracyjnych. Podczas instalacji tego typu drenaży plac budowy jest w pełni dostępny. Notuje się ponadto duże redukcje w osiadaniu wtórnym.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.