Jakie materiały mogą służyć do stabilizacji gruntu?

Stabilizacja gruntu jest niezbędna, gdy w trakcie prowadzonych robót budowlanych inwestor napotka na grunty o niskiej nośności. Wówczas wymagane jest ich wzmocnienie przed dalszymi robotami konstrukcyjnymi, aby mające powstać budowle lub infrastruktura były stabilne i bezpieczne w użytkowaniu. W naszym wpisie objaśniamy, jakie materiały mogą służyć do stabilizacji gruntu.

Kruszywa naturalne, służące do stabilizacji gruntu

Do stabilizacji gruntów o nieciągłym uziarnieniu używa się przede wszystkim kruszyw naturalnych, w tym żwiru i piasku, a także kruszyw łamanych, żużli oraz popiołów lotnych. Dzięki nim możliwe staje się uzyskanie właściwego składu ziarnowego. Grubość takiej warstwy stabilizującej nie powinna być większa niż 20 centymetrów. Do jej wykonania służą mieszarki frezujące, walce ogumione lub stalowe, a także zagęszczarki płytowe i ubijaki mechaniczne.

Jakimi spoiwami hydraulicznymi można zagęścić grunt?

Drugą grupę spoiw, służących do zagęszczania gruntu stanowią spoiwa hydrauliczne, czyli sypkie materiały wiążące, potrzebujące do stwardnienia wody. Spoiwa hydrauliczne mogą wiązać bez dostępu powietrza. Są one głównie stosowane w warstwach drogowych ulepszonego podłoża. Powinny mieć grubość do 40 centymetrów, jeśli są przygotowywane na miejscu budowy przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Do spoiw hydraulicznych zaliczamy:

  • cement,
  • żużel,
  • popioły lotne,
  • wapno,
  • spoiwa drogowe.

Cement służy do stabilizacji gruntów mało, średnio lub niespoistych, poprawiając ich nośność i zwiększając odporność na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Rozdrobniony grunt miesza się z optymalną ilością cementu i wody. Żużel z kolei, jako produkt uboczny procesów hutniczych metali, często wykorzystywany jest przy produkcji cementu, by nadać mu większą wytrzymałość. Kolejnym spoiwem hydraulicznym, służącym do oferowanej przez nas stabilizacji gruntu, jest wapno, które osusza grunt, neutralizacje jego części organiczne i zmienia odczyn. Nadaje się przede wszystkim do gruntów spoistych przewilgoconych. Mieszanki, do których stabilizacji użyto wapna, stosuje się jako górne warstwy podłoża. Zastosowanie popiołów lotnych w trakcie stabilizacji gruntu pozwala zmniejszyć podatność nawierzchni na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Wapno wykazuje także aktywność pucolanową, ze względu na zawarte w nim tlenek glinu i krzemionkę. Ostatni rodzaj spoiw hydraulicznych to spoiwa drogowe, umożliwiające osiągnięcie dużej wytrzymałości.

Ziarniste dodatki hydrofobowe jako materiały służące do stabilizacji gruntu

W trakcie zagęszczania gruntów na szeroką skalę wykorzystuje się także dodatki hydrofobowe, chroniące konstrukcję przez szkodliwym działaniem wody oraz mrozu. Dodatki hydrofobowe to kationowe środki powierzchniowoczynne o strukturze amifilowej. Na skutek ich działania, cząsteczki gruntu odpychają od siebie cząsteczki wody. Wykorzystuje się je przede wszystkim do stabilizowania gruntów trudnych, wątpliwych i wysadzinowych, których nie da się ustabilizować tradycyjnymi spoiwami.

W zależności od rodzaju gruntu dobierzemy odpowiednie materiały stabilizujące, które zagwarantują bezpieczeństwo użytkowania danej nawierzchni. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.  

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.