Kiedy wykonuje się nasypy?

Nasyp to budowla ziemna, której niweleta położona jest powyżej powierzchni terenu. Wyróżnia się przede wszystkim nasypy kolejowe, drogowe i budowlane. Najczęściej występujące nasypy budowlane wykorzystuje się głównie do ustabilizowania gruntu, na którym ma stanąć dana nieruchomość. Więcej o nich w naszym wpisie.

Kiedy należy wykonać nasyp?

Nasyp należy wykonać za każdym razem, gdy istniejące podłoże ziemne nie stwarza odpowiednich warunków, by mogły stanąć na nim mocne i solidne fundamenty. Jeśli nie jest to grunt niespoisty, który można łatwo zagęścić i na którym budynki osiadają równomiernie, wówczas wykonuje się nasyp. Najczęściej jego wykonanie zamawia się zatem w przypadku niestabilnych gruntów organicznych, które należy usunąć i w ich miejsce wykonać właśnie nasyp.

Kolejną przesłanką do wykonania nasypu budowlanego jest położenie działki budowlanej w obniżeniu – wówczas nasyp pozwoli uniknąć zalewania. Jeśli poziom wód gruntowych jest wysoki, a pożądany poziom posadowienia domu znajduje się powyżej zwierciadła wód gruntowych, również należy wykonać nasyp.

Z czego i jak wykonuje się nasypy?

Nasypy wykonuje się dwiema technikami:

  • metodą warstwową,
  • metodą poprzeczną.

Metoda warstwowa polega na wyrównywaniu terenu za pomocą równiarek i przenoszenia nadmiaru ziemi w miejsca, gdzie jest jej za mało. Wykorzystując metodę poprzeczną poszerza się już wybudowany nasyp na właściwą wysokość.

Wykonywane przez naszą firmę nasypy cechuje wyjątkowa trwałość i odporność. Dzięki stosowanym przez nas materiałom nasze nasypy są wytrzymałe, mrozoodporne, a także posiadają odpowiednie parametry wodoprzepuszczalności. Aby je osiągnąć podczas budowy nasypów wykorzystujemy grunty kamieniste, żwirowe, piaszczyste oraz piaszczysto-gliniaste. Każda warstwa nasypu nie przekracza 0,5 m i wykonana jest z jednorodnego gruntu, prawidłowo zagęszczonego. Następne warstwy nasypu posiadają system, umożliwiający swobodny odpływ penetrującej wody.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług budowlanych.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.