Na czym polega odwadnianie wykopów?

Odwadnianie wykopów to kluczowy etap większości prac budowlanych. Ma ono na celu odpompowanie wód opadowych i roztopowych, które napływają do wykopu i zbierają się na jego dnie lub też obniżenie poziomu wód gruntowych wokół niego. Dowiedz się, na czym poleca odwadnianie wykopów budowlanych.

Najpopularniejsze metody odwadniania wykopów

Woda w dnie wykopu może pojawić się pod ciśnieniem - zawieszona lub ustabilizowana. Może wystąpić także po obfitych opadach lub być efektem roztopów. Często problem stanowi też wysoki poziom wód gruntowych wokół wykopu. Woda na dnie wykopu nie tylko uniemożliwia pracę, ale może także znacząco obniży jej jakość. Może też spowodować uplastycznienie gruntu, przez co nie będzie on nadawał się do posadowienia fundamentów. Z tego powodu odpowiednio wcześniej należy pomyśleć o odwodnieniu wykopu. Do wyboru jest kilka skutecznych metod.

Zestawy igłofiltrowe

Jedną z częściej wykorzystywanych metod są zestawy igłofiltrowe. Igłofiltry to elastyczne przewody, które umieszcza się w gruncie, zazwyczaj o około 1 metr od siebie, w obwodzie wykopu. Góra przewodu zostaje wpięta do kolektorów ssących, te natomiast do agregatów pompowych. Igłofiltry odsysają wodę z gruntu. Ich użycie ma pozytywny wpływ na zagęszczenie gruntu pod projektowanymi fundamentami. Do ich zalet należy także mniejszy zasięg i możliwość kontroli leja depresyjnego, dlatego dobrze sprawdzają się jako systemy odwadnia wykopów przeprowadzanych w pobliżu budynków mieszkalnych czy usługowych. Dzięki igłofiltrom możliwe staje się odwadnianie do głębokości 4 – 5 metrów.

Studnie depresyjne

Kolejnym sposobem odwadniania wykopów jest budowa wzdłuż nich studni depresyjnych. Mogą to być studnie depresyjne grawitacyjne lub też studnie depresyjne próżniowe używane w przypadku gruntów słaboprzepuszczalnych. Aby przeprowadzić odwodnienie tego typu, najpierw wykonuje się odwiert w rurze osłonowej, a następnie do jego wnętrza wprowadza się rurę filtracyjną o średnicy mniejszej niż średnica wierconej studni. Aby zwiększyć wydajność takiej studni, warto zastosować pod nią podkład żwirowy, co umożliwi dopływ do niej wody także od spodu. Po zbudowaniu studni montuje się w niej pompy ssące z zaworem zwrotnym albo pompy głębinowe.

Inne metody odwodnień

Wśród pozostałych metod dość często wykorzystuje się także odwodnienia powierzchniowe. Jest to metoda doraźna, która pozwala odprowadzić wodę dzięki użyciu pompy zanurzeniowej. Metoda ta nie sprawdzi się jednak przy gruntach niespoistych, gdzie ruch wody może doprowadzić do rozluźnienia struktury gruntu. Oprócz tego odwodnienia wykopów można przeprowadzić także z wykorzystaniem studni chłonnych oraz drenaży. Ponadto przy budowach w trudnych warunkach gruntowych ściany wykopu często zabezpiecza się ściankami szczelnymi, które nie tylko zapobiegają osunięciom gruntu, ale też ograniczają przepływ wody gruntowej tam, gdzie ma ona wysoki poziom. 

Odwodnienie wykopów to jeden z najważniejszych etapów prac budowlanych. Dzięki zastosowaniu różnorodnych metod można wybrać tę, która najlepiej sprawdzi się w określonych warunkach wodno-gruntowych.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.