Najpopularniejsze metody odwadniania wykopów

Odwadnianie wykopów ma na celu odpompowanie wód opadowych i roztopowych, które napływają do wykopu i zbierają się na jego dnie. Może ono również polegać na obniżeniu poziomu wód gruntowych wokół wykopu. Jest to ważny etap prac budowlanych, ponieważ ma istotny wpływ na bezpieczeństwo całej inwestycji. Dowiedz się, jakie są najpopularniejsze metody odwadniania wykopów.

Przyczyny zbierania się wody w wykopie

Przy prowadzeniu różnorodnych prac budowlanych, szczególnie zaś przygotowaniu wykopów pod fundamenty, dużym problemem może okazać się zalegająca w wykopie woda. Roztopy czy opady deszczu, a także znajdujące się płytko wody gruntowe mogą nie tylko utrudnić prace, ale także spowodować przykre konsekwencje w przyszłości.

Woda w dnie wykopu może pojawić się pod ciśnieniem - zawieszona lub ustabilizowana. Może wystąpić także po obfitych opadach lub być efektem roztopów. Często problem stanowi też wysoki poziom wód gruntowych wokół wykopu. Woda na dnie wykopu nie tylko uniemożliwia pracę, ale może także znacząco obniży jej jakość. Może też spowodować uplastycznienie gruntu, przez co nie będzie on nadawał się do posadowienia fundamentów. Z tego powodu odpowiednio wcześniej należy pomyśleć o odwodnieniu budowlanym.

W jaki sposób odwadnia się wykopy?

Aby skutecznie odwodnić wykop, najlepiej skorzystać z usług specjalistów, ponieważ skuteczne osuszenie terenu jest możliwe jedynie przy użyciu  specjalistycznego sprzętu. Woda, która zalewa budowlany wykop, jest odpompowywana, a w zależności od zastosowanej metody obniżeniu ulega również poziom wód gruntowych. Konkretny sposób działania, mającego na celu odwodnienie wykopu, musi być odpowiednio dopasowany do warunków wodno-gruntowych.

Najważniejszym założeniem przy obniżaniu poziomu wód gruntowych jest działanie, które nie naruszy struktury gruntu nie tylko pod budowanym obiektem, ale również w podłożach sąsiednich budynków. W celu osiągnięcia najwyższej efektywności w odprowadzaniu wód gruntowych i opadowych, należy dostosować rodzaj prac do wyników przeprowadzonych badań, które powinny określać m.in.: przepuszczalność oraz układ w poziomie i w pionie poszczególnych warstw gruntu, kształt i głębokość wykopu, istniejące na danym terenie warunki wodne, a także szybkość wykonania wykopu.

Do najpopularniejszych metod odwadniania wykopów należą:

  • zestawy igłofiltrowe - igłofiltry to elastyczne przewody, które umieszcza się w gruncie, zazwyczaj o około 1 metr od siebie, w obwodzie wykopu. Góra przewodu zostaje wpięta do kolektorów ssących, te natomiast do agregatów pompowych. Igłofiltry odsysają wodę z gruntu. Ich użycie ma pozytywny wpływ na zagęszczenie gruntu pod projektowanymi fundamentami. Do ich zalet należy także mniejszy zasięg i możliwość kontroli leja depresyjnego, dlatego dobrze sprawdzają się jako systemy odwadnia wykopów przeprowadzanych w pobliżu budynków mieszkalnych czy usługowych. Dzięki igłofiltrom możliwe staje się odwadnianie do głębokości 4 – 5 metrów,
  • studnie depresyjne - kolejnym sposobem odwadniania wykopów jest budowa wzdłuż nich studni depresyjnych. Mogą to być studnie depresyjne grawitacyjne lub też studnie depresyjne próżniowe używane w przypadku gruntów słaboprzepuszczalnych. Aby przeprowadzić odwodnienie tego typu, najpierw wykonuje się odwiert w rurze osłonowej, a następnie do jego wnętrza wprowadza się rurę filtracyjną o średnicy mniejszej niż średnica wierconej studni. Aby zwiększyć wydajność takiej studni, warto zastosować pod nią podkład żwirowy, co umożliwi dopływ do niej wody także od spodu. Po zbudowaniu studni montuje się w niej pompy ssące z zaworem zwrotnym albo pompy głębinowe,
  • inne metody odwodnień - wśród pozostałych metod dość często wykorzystuje się także odwodnienia powierzchniowe. Jest o metoda doraźna, która pozwala odprowadzić wodę dzięki użyciu pompy zanurzeniowej. Nie sprawdzi się jednak przy gruntach niespoistych, gdzie ruch wody może doprowadzić do rozluźnienia struktury gruntu. Oprócz tego odwodnienia wykopów można przeprowadzić także z wykorzystaniem studni chłonnych oraz drenaży. Ponadto przy budowach w trudnych warunkach gruntowych ściany wykopu często zabezpiecza się ściankami szczelnymi, które nie tylko zapobiegają osunięciom gruntu, ale też ograniczają przepływ wody gruntowej tam, gdzie ma ona wysoki poziom. Odwodnienia wykopów można przeprowadzić także z wykorzystaniem studni chłonnych oraz drenaży. Ponadto przy budowach w trudnych warunkach gruntowych ściany wykopu często zabezpiecza się ściankami szczelnymi, które nie tylko zapobiegają osunięciom gruntu, ale też ograniczają przepływ wody gruntowej tam, gdzie ma ona wysoki poziom. 

Odwodnienie wykopów to jeden z najważniejszych etapów prac budowlanych. Dzięki niemu można prowadzić dalsze prace, a fundamenty nie są narażone w przyszłości na powstanie pleśni i grzybów.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.