Rekultywacja terenów zdegradowanych. Na czym to polega?

Działalność człowieka niejednokrotnie negatywnie wpływa na przyrodę. Przyczynia się do trwałych zmian, które z kolei prowadzą do zniszczenia wody i gleb. Nie jest łatwo przywrócić środowisku odpowiedni stan. Jednakże nie oznacza to, że nie należy podejmować takiego działania. Czynnością, która umożliwia osiągnięcie pewnych korzyści, jest rekultywacja terenów zdegradowanych. Na czym to polega?

Kilka słów na temat rekultywacji terenów zdegradowanych

Rekultywacja terenów zdegradowanych  to proces umożliwiający nadanie bądź przywrócenie obszarom wartości użytkowych określonego terenu. W związku z tym pod określonym pojęciem ukrywają się zabiegi sprawiające, że obszar uzyskuje nowe funkcje społeczne i dawne walory przyrodnicze.

Jakie są podstawowe przyczyny degradacji gleb?

Do uszkodzenia gleby prowadzą różne czynniki. Wymienia się między innymi naturalną erozję bądź długotrwałą suszę. Jednakże najczęstszym powodem uszkodzenia jest działalność przemysłowa. Przyczyną może być także niewłaściwa gospodarka rolna. Najgorsze skutki w tym zakresie zapewnia nieprawidłowa melioracja, zmiana stosunków wodnych czy naruszenie podłoża przez wykopy.

Jakie wyróżnia się etapy rekultywacji gleb?

Proces rekultywacji zniszczonej gleby należy rozpocząć od inwentaryzacji. Następnie istotne znaczenie ma odpowiednia strategia. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że proces jest długi i żmudny. Wyróżnia się rekultywację techniczną i biologiczną. Pierwsza to zadbanie o przywrócenie właściwego ukształtowania terenu. Rekultywacja o charakterze biologicznym jest drugim etapem procesu i obejmuje swoim działaniem odtwarzanie gleby, nawożenie i uprawę mechaniczną. Uwieńczeniem całego procesu rekultywacji jest zasadzenie roślin lub przywrócenie wartości użytkowej niekoniecznie rolniczej.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.