Roboty ziemne niezbędne przy tworzeniu sieci wodno-kanalizacyjnych

W trakcie robót ziemnych, prowadzonych przy tworzeniu sieci wodno-kanalizacyjnych należy zwracać szczególną uwagę na to, aby zachować bezpieczną odległość  w pionie i w poziomie od przewodów wodociągowych oraz kanalizacyjnych. Ponadto, używając sprzętu mechanicznego, należy obserwować grunt, a także instalować bezpieczne zejścia do wykopów. Wszelkiego rodzaju roboty ziemne, niezbędne przy tworzeniu sieci wodno-kanalizacyjnych, powinny być prowadzone zgodnie z odpowiednimi zapisami norm bhp. Sprawdź, jakie roboty dokładnie należy przeprowadzić, chcąc stworzyć sieć wodno-kanalizacyjną.

Jak wyglądają przygotowania do robót ziemnych pod sieć wodno-kanalizacyjną?

Przede wszystkim przed przystąpieniem do jakichkolwiek robót ziemnych należy przygotować i oczyścić teren pod budowę sieci wodno-kanalizacyjnej. Podstawowe czynności w zakresie przygotowalnia ternu do robót ziemnych to:

  • usunięcie kamieni,
  • usunięcie ogrodzeń,
  • zorganizowanie przejazdów,
  • zbudowanie oraz wyznaczenie dróg dojazdowych.

Ponadto szczególnego zabezpieczenia wymagają wykopy. Przede wszystkim wykopy w oznaczonych miejscach należy przykryć drewnianymi pomostami, tworząc tym samym przejścia dla pieszych lub przejazdy dla aut. Wykopy zabezpiecza się barierką o wysokości 1,10 m i oświetla światłami ostrzegawczymi w nocy.

Jak przebiega budowa wykopów pod sieć wodno-kanalizacyjną?

Podstawowym rodzajem robót ziemnych, niezbędnych przy tworzeniu sieci wodno-kanalizacyjnych są wykopy liniowe. Są to wykopy ciągłe, wąskoprzestrzenne, o pionowych, umocnionych i rozpartych ścianach. Prace zaczyna się od wykopów pod studzienki rewizyjne, a następnie odspaja grunty w wykopie ręcznie lub mechanicznie, do głębokości 20 cm powyżej dna wykopu. Nadmiar ziemi usuwa się bezpośrednio przed ułożeniem przewodów sieci wodno-kanalizacyjnej.

Kolejną ważną kwestią, związaną z wykopami pod sieć jest konieczność ich zabezpieczenia przed obsuwaniem się ziemi. Służą do tego specjalne obudowy. Wykopy należy również odwodnić metodą odwodnienia powierzchniowego, czyli poprzez pompowanie wody ze studzienek zbiorczych, lub drenażem. W zależności od rodzaju gruntu i ukształtowania terenu, wykopy odwadnia się także przy pomocy igłofiltrów do czasu, aż podstawa wykopu będzie sucha. Po ułożeniu sieci wodno-kanalizacyjnyej wykop należy zasypać gruntem piaszczystym, a następnie zagęścić grunt, gdy nad wierzchem rury znajduje się minimum trzydzieści centymetrów obsypki. Pamiętaj, że wykop można zasypać dopiero po przeprowadzeniu próby szczelności oraz zabezpieczeniu złączy. Jeśli sieć będzie zlokalizowana w pasie zieleni, wykop można pokryć minimum piętnastocentymetrową warstwą humusu oraz obsiać trawą.

Nasypy jakość część robót ziemnych pod sieć wodno-kanalizacyjną

Kolejną ważną część robót ziemnych pod sieć wodno-kanalizacyjną stanowią nasypy. Grunt przeznaczony do ich wykonania nie może być zanieczyszczony i zbyt suchy. Jeśli nie posiada odpowiedniego poziomu wilgotności, trzeba go zwilżyć i zagęścić, nie dopuszczając jednocześnie, aby był zbyt mokry. Warstwy gruntu w nasypie układa się równo, poziomymi warstwami, przy czym grunty mało przepuszczalne układa się w środku nasypu, bliżej skarp natomiast kładzie się grunty gruboziarniste. Aby nasyp odpowiednio spełniał swoją funkcję, grunt nie może w nim tworzyć soczewek oraz warstw, prowadzących do filtracji wody. Należy także pamiętać, że poszczególne warstwy gruntu muszą posiadać tę samą grubość.

Podsypywanie i obsypywanie rurociągów 

Planując roboty ziemne niezbędne przy tworzeniu sieci wodno-kanalizacyjnych, nie wolno zapominać także o konieczności podsypania rurociągów. Podłoże, na którym mają zostać posadowione poszczególne części sieci powinno składać się z piasków średnio i grubo ziarnistych. Dno musi zostać podłużnie wyprofilowanie, z zaprojektowanym spadkiem. Ubytki w wysokości wyrównuje się piaskiem. Aby nośność gruntów była lepsza, podsypkę należy zagęścić, przy czym jednocześnie jej powierzchnia musi być ciągła, gładka oraz musi gwarantować swobodny odpływ wody.

Obsypki rurociągów z kolei wykonuje się warstwami, jednocześnie demontując umocnienia ścian części wykopu przy jego dnie.  Po zagęszczeniu pierwszej warstwy obsypki układa się kolejną, demontując równocześnie umocnienie ścian wykopu w jej obrębie. Na obsypkę rurociągów wybiera się grunty nieskaliste, pozbawione grud i kamieni, najlepiej sypkie, drobno lub średnioziarniste. Rury obsypuje się po odpowiednim ułożeniu rurociągu, sprawdzeniu złączy przez inżyniera oraz po wykonaniu próby szczelności. Każde zagłębienie pod złącze wypełnia się materiałem ziarnistym i dokładnie ubija.

Nasza firma oferuje Państwu wszelkiego rodzaju roboty ziemne, niezbędne przy tworzeniu sieci wodno-kanalizacyjnych. Z nami macie gwarancję, że prace będą prowadzone bezpiecznie, z zachowaniem norm BHP.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.