Rola i znaczenie dróg technologicznych

Drogi technologiczne to drogi dojazdowe na miejsce budowy, a także przeznaczone do poruszania się sprzętu i ludzi na obszarze prowadzonych prac. Wykorzystywane są one także na potrzeby transportu technologicznego. Drogi technologiczne wytycza się w sytuacji, gdy  nie istnieje możliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury drogowej. Więcej o roli i znaczeniu dróg technologicznych, a także o ich rodzajach oraz stosowanych nawierzchniach znajdziesz w naszym wpisie.

Jakie rodzaje dróg technologicznych wyróżniamy?

Ze względu na status prawny wyróżnia się:

  • drogi technologiczne publiczne,
  • drogi technologiczne wewnętrzne.

Drogi technologiczne wewnętrzne nie muszą spełniać warunków technicznych, określonych dla dróg publicznych, a ich wymagania określają zarządcy budowy. Przykładem dróg technologicznych wewnętrznych są drogi leśne, przeznaczone do pozyskiwania i transportu drewna.

Kolejnym kryterium podziału dróg technologicznych jest natężenie ruchu. Drogi te zatem dzielą się na doraźnie, okresowo i stale, a ich budowa wymaga zastosowania ciężkich maszyn budowlanych. Bez względu jednak na rodzaj drogi technicznej, podczas jej projektowania powinno się wziąć pod uwagę istniejące warunki gruntowe, wielkość i częstotliwość obciążenia, przewidywany okres użytkowania drogi oraz istniejące zagospodarowanie terenu inwestycji. Drogi technologiczne często stają się w przyszłości podbudowami dróg docelowych.

Jakie rodzaje nawierzchni stosuje się na drogach technologicznych?

Na drogach technologicznych, w zależności od występujących warunków gruntowych, stosuje się dwa rodzaje nawierzchni: betonową lub tłuczniową, czyli inaczej nawierzchnię twardą nieulepszoną lub gruntową ulepszoną. Nawierzchnie tłuczniowe z jednej strony umożliwiają łatwiejsze kształtowanie niwelety dróg i zapewniają optymalną nośność, z drugiej są jednak bardziej narażone na zanieczyszczenia w trakcie eksploatacji, przez co tracą swoje właściwości.

Betonowe nawierzchnie dróg technologicznych z kolei mają postać betonowych płyt, które można powtórnie wykorzystać. Płyty te mogą być pełne zbrojone lub wielootworowe. Te ostatnie stosowane są w przypadku niewielkiego ruchu na drodze technologicznej. Zarówno nawierzchnie betonowe z płyt pełnych, jak i z płyt ze względu na swój ciężar wymagają wykonania wcześniejszej podbudowy. Inne możliwe nawierzchnie dróg technologicznych to nawierzchnie modułowe o konstrukcji z tworzyw sztucznych, modułowe o konstrukcji metalowej oraz produkowane z wykorzystaniem geosyntetyków.

Na końcu należy wspomnieć, że drogi technologiczne muszą posiadać system odwodnienia powierzchniowego, w postaci spadków poprzecznych i podłużnych. Jeśli tego nie zrobimy, droga szybko będzie narażona na zniszczenia.

Nasza firma oferuje Państwu projektowanie oraz budowanie dróg technologicznych razem z odwodnieniami. Zachęcamy do zapoznania się naszą ofertą.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.