Samodzielne wiercenie studni głębinowej. Jak się za to zabrać?

Studnia głębinowa jest potrzebna wszędzie tam, gdzie niezbędne jest ujęcie wody o dużej wydajności, przy braku dostępu do sieci wodociągowej. Sprawdź poszczególne etapy jej wiercenia.

Etap pierwszy: określenie maksymalnego zapotrzebowania na wodę

Pierwszym etapem przygotowań do samodzielnego wiercenia studni głębinowej jest określenie maksymalnego zapotrzebowania na wodę, bowiem od niego zależeć będzie, czy będziesz musiał starać się o zezwolenie na rozpoczęcie prac. Jeśli planowany pobór wody nie przekroczy 5m3 na dobę zezwolenie takie nie będzie potrzebne. Maksymalne zapotrzebowanie na wodę uwarunkowane jest wieloma czynnikami, w tym między innymi przeznaczeniem wody. Zastanów się zatem, czy będzie ona potrzebna wyłącznie do prac w gospodarstwie domowym, czy też do podlewania ogrodu i prac w gospodarstwie rolnym. Jeśli wodą ze studni głębinowej chcesz podlewać uprawy, najpierw określ ich dokładną powierzchnię. Nie bez znaczenia jest także zapotrzebowanie stosowanego systemu nawadniania.

Etap drugi: sprawdzanie poziomu wody na terenie studni głębinowej

Drugim etapem przygotowań do wiercenia studni głębinowej jest weryfikacja poziomu cieczy w docelowym miejscu wiercenia studni. Poziom wody można ustalić wykorzystując metodę elektroporowego badania gruntu lub wykonując odwiert próbny. Nasza firma oferuje między innymi wykonanie odwiertu próbnego, który pozwoli określić:

  • na jakiej głębokości znajduje się sklepienie,
  • na jakiej głębokości znajduje się spąg warstwy wodonośnej,
  • stopień miąższości gleby,
  • granulację gleby.

Dzięki wykonaniu odwiertu próbnego prawidłowo oszacujesz również docelową głębokość i wydajność studni. Metoda elektrooporowego badania gruntu z kolei pozwoli zajrzeć w ziemię na głębokość do 115 metrów. To z kolei umożliwi ustalenie położenia soczewki z wodą.

Etap trzeci: wiercenie studni głębinowej

Znając już zapotrzebowanie na wodę w twoim gospodarstwie oraz znając jej poziom w miejscu docelowym wiercenia studni możesz przystąpić do rozpoczęcia robót, polegających na wykonaniu odwiertu właściwego oraz montażu rur studziennych. Do wykonania otworu wiertniczego służą profesjonalne wiertnice, które ułatwią wiercenie studni nawet w wyjątkowo trudno dostępnych miejscach. Przykładem takiego urządzenia może być wiertnica na przyczepie, zapewniająca większe pole manewru i minimalizująca zniszczenia. Ponieważ ten etap wiercenia studni wymaga doświadczenia i wprawy, a także użycia profesjonalnego sprzętu, warto zlecić jego wykonanie naszej firmie, mającej wieloletnie doświadczenie w robotach ziemnych, w tym, w wierceniu studni głębinowych.

Etap czwarty: próbne pompowanie i wykonanie obudowy

Przed użytkowaniem studni i po wykonaniu odwiertu należy wykonać próbne pompowanie, które określi parametry studni oraz zweryfikuje poprawność wykonania odwiertu. Określenie parametrów studni będzie niezbędne, aby dokonać właściwego doboru pompy głębinowej. Pompa taka bowiem powinna zapewniać jak największą wydajność przy jednocześnie niskich kosztach instalacji oraz eksploatacji. Końcowym etapem budowy studni głębinowej jest wykonanie jej obudowy i doprowadzenie wody do miejsca przeznaczenia.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.