Blog

badanie gleby

Rekultywacja terenów zdegradowanych. Na czym to polega?

Działalność człowieka niejednokrotnie negatywnie wpływa na przyrodę. Przyczynia się do trwałych zmian, które z kolei prowadzą do zniszczenia wody i gleb. Nie jest łatwo przywrócić środowisku odpowiedni stan. Jednakże nie oznacza to, że nie należy podejmować takiego działania. Czynnością, która umożliwia osiągnięcie pewnych korzyści, jest rekultywacja terenów zdegradowanych. Na czym to polega?

Czytaj więcej

drenaż

Drenaże próżniowe bez tajemnic

Drenaże próżniowe są, obok odwodnień powierzchniowych, zestawów igłofiltrowych oraz studni depresyjnych i chłonnych, jedną z metod usuwania wody z wykopów, położonych poniżej zwierciadła wody gruntowej. Więcej o nich w naszym wpisie.

Czytaj więcej

wąskie wykopy

Zasady zabezpieczania wykopów wąskoprzestrzennych

Wykopy wąskoprzestrzenne to budowle ziemne o szerokości dna mniejszej lub równej 1,5 metra. Do ich zabezpieczania służą liniowe obudowy systemowe, czyli inaczej szalunki.

Czytaj więcej

wiercenie studni głębinowej

Samodzielne wiercenie studni głębinowej. Jak się za to zabrać?

Studnia głębinowa jest potrzebna wszędzie tam, gdzie niezbędne jest ujęcie wody o dużej wydajności, przy braku dostępu do sieci wodociągowej. Sprawdź poszczególne etapy jej wiercenia.

Czytaj więcej

piasek do stabilizacji gruntu

Jakie materiały mogą służyć do stabilizacji gruntu?

Stabilizacja gruntu jest niezbędna, gdy w trakcie prowadzonych robót budowlanych inwestor napotka na grunty o niskiej nośności. Wówczas wymagane jest ich wzmocnienie przed dalszymi robotami konstrukcyjnymi, aby mające powstać budowle lub infrastruktura były stabilne i bezpieczne w użytkowaniu. W naszym wpisie objaśniamy, jakie materiały mogą służyć do stabilizacji gruntu.

Czytaj więcej

teren do odwodnienia

Kiedy stosuje się odwodnienie powierzchniowe?

Odwodnienia powierzchowne to różnego rodzaju rowy przydrożne, muldy, ścieki lub uliczne rynny, a także przepusty, zbiorniki retencyjne czy zbiorniki odparowujące. Sprawdź w naszym wpisie, kiedy stosuje się odwodnienia powierzchniowe oraz czym charakteryzują się najpopularniejsze z nich.

Czytaj więcej

drogi na budowie

Rola i znaczenie dróg technologicznych

Drogi technologiczne to drogi dojazdowe na miejsce budowy, a także przeznaczone do poruszania się sprzętu i ludzi na obszarze prowadzonych prac. Wykorzystywane są one także na potrzeby transportu technologicznego. Drogi technologiczne wytycza się w sytuacji, gdy  nie istnieje możliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury drogowej. Więcej o roli i znaczeniu dróg technologicznych, a także o ich rodzajach oraz stosowanych nawierzchniach znajdziesz w naszym wpisie.

Czytaj więcej

pompa głębinowa

Pompy głębinowe i ich rola w pracach odwodnieniowych

Pompy głębinowe odgrywają ogromną rolę w pracach odwodnieniowych, służąc wszędzie tam, gdzie usunięcie niepożądanej wody nie jest możliwe zwykłymi sposobami. Wykopy, przygotowane do celów budowlanych ulegają destrukcji pod wpływem działania wody, nagromadzonej w nich na skutek silnej ulewy lub z powodu wysokiego poziomu wód gruntowych, dlatego konieczne jest jej wypompowanie. Służą do tego pompy głębinowe. Co warto o nich wiedzieć?

Czytaj więcej

nasypy

Kiedy wykonuje się nasypy?

Nasyp to budowla ziemna, której niweleta położona jest powyżej powierzchni terenu. Wyróżnia się przede wszystkim nasypy kolejowe, drogowe i budowlane. Najczęściej występujące nasypy budowlane wykorzystuje się głównie do ustabilizowania gruntu, na którym ma stanąć dana nieruchomość. Więcej o nich w naszym wpisie.

Czytaj więcej

składowisko odpadów

Czy składowiska odpadów mogą podlegać rekultywacji?

Składowiska odpadów, ze względu na toksyczne, zalegające w nich nieczystości, stanowią poważne zagrożenie dla środowiska.

Czytaj więcej

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.